Privacy Statement

 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens, die Huid Nederland, hierna “de organisatie”, verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 
 

Indien je lid wordt van Huid Nederland, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan onze organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
 

Wij adviseren je om het privacy beleid van Huid Nederland goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.
 

Privacy beleid Huidpatiënten Nederland