Ministerie VWS: fundamentele veranderingen PGO 2023-2025

 

Vlak voor de vakantieperiode heeft eind juni de Tweede Kamer met de Minister van VWS gesproken over voortgang van de PGO. Op basis van een groot aantal rapportages en adviezen heeft de Minister aangekondigd meer de regie te willen nemen.

 

Naar schatting zijn er landelijk nu zo’n 200.000 PGO-gebruikers en zijn er steeds meer aangesloten sectoren en zorgverleners. Maar feit is dat het aantal gebruikers achterblijft bij eerdere verwachtingen. Recente prognoses kennen een bandbreedte van 1-2 miljoen gebruikers in 2025. Een dergelijke vervijf- of vertienvoudiging lijkt gezien de huidige ervaringen wel erg ambitieus.
Dat erkent de Minister ook. Die stelt de volgende aanpak voor:

  • meer inzetten op publieke sturing en regie: minder complexiteit, meer standaardisatie en gebruiksvriendelijke algemene functies
  • toevoegen van gegevens rond zorg en gezondheid die de overheid zelf verzamelt en verstrekt (o.a. vaccinatiegegevens, gegevens over bevolkingsonderzoeken en medicijnverklaringen voor reizen naar buitenland)
  • het aanpassen van de vormgeving van de financiering van PGO’s om te komen tot minder, kwalitatief hoogwaardiger en qua inhoud en presentatie meer eenduidige PGO’s. De verwachting is dat een deel van de huidige 20 PGO’s niet mee gaat doen in een dergelijke ‘Basis-PGO’. Niet duidelijk is of daarnaast PGO-leveranciers allerlei eigen functionaliteiten en diensten (tegen betaling) aan gaan bieden.

 

Overigens bevestigen alle rapportages en voorstellen dat de PGO deel uitmaakt van een verdergaande digitalisering van de zorg. De PGO is afhankelijk van andere ontwikkelingen, zoals een goede registratie bij zorgverleners en uitwisselingsmogelijkheden met elkaar en met de patiënt.

Verder erkent ook de Minister dat investeren in gebruikersgemak en goede communicatie van belang zijn. Er komt een centraal PGO-informatiepunt voor zorgaanbieders en patiënten.

Al met al is er veel werk aan de winkel, waarbij onze inschatting is dat in 2025 zeker nog niet de ideale eindsituatie is bereikt.

 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland

𝕏