Vergoedingensysteem

 

De basisverzekering

De Zorgverzekeringswet bepaalt dat iedere Nederlandse ingezetene verplicht verzekerd is: de basisverzekering. De overheid bepaalt de inhoud van het basispakket. Uitgangspunt is dat alle noodzakelijke zorg onderdeel is van het basispakket, mits deze bewezen effectief en efficiënt is.

Ten aanzien van de vergoedingen van de behandeling van huid- en haarpatiënten bestaat de nodige onduidelijkheid. Dit geldt voor medicamenten, zalven en crèmes zonder werkzame stof (indifferent en bereidingen), verbandmiddelen, haarwerken en overige hulpmiddelen. De beleidsregels voor invulling van het basispakket bieden veel ruimte aan zorgverzekeraars om een eigen beleid te voeren. Het gevolg is onduidelijkheid en rechtsongelijkheid.

In april 2016 is het rapport 'Patiënt van de rekening' uitgebracht met bevindingen en aanbevelingen over de basisverzekering.

Patiënt van de rekening

 

Aanvullende verzekeringen

Naast de basisverzekering hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen aan te bieden. De verzekeraars zijn vrij om de inhoud, prijs en voorwaarden van deze verzekering te bepalen. Patiënten kunnen zelf kiezen of ze een dergelijke verzekering willen afsluiten. In de praktijk bestaat er een grote diversiteit aan aanvullende verzekeringspakketten. Het aanbod is voor patiënten onoverzichtelijk en het verzekerde pakket voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Patiënten komen soms voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Het rapport 'Kans of risico? De aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten' bevat een inventarisatie van de aangeboden verzekeringen. En een visie hoe deze er vanuit het perspectief van de chronisch huis- en haarpatiënten uit moet zien.

Kans of risico

 

 

Ziekenhuisverplaatste zorg

Naast onduidelijkheid over het verzekerde pakket bestaat er onduidelijkheid over de plaats waar een behandeling genoten moet worden om voor vergoeding in aanmerking te komen: de zogenaamde ziekenhuisverplaatste zorg. Het betreft medisch-specialistische zorg die onder de basisverzekering valt en waarvan de kosten ten laste komen van het ziekenhuisbudget. Deze zorg kan echter ook thuis genoten worden. Ziekenhuizen zijn niet altijd bereid om de extra kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Voor patiënten is onduidelijk wanneer dit wel en niet het geval is.

Huidpatiënten Nederland bracht op 30 juni 2016 het rapport 'Van willekeur naar maatwerk!' over de ziekenhuisverplaatste zorg voor huid- en haarpatiënten uit.

Van willekeur naar maatwerk!'

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏