Project Eenheid in Verscheidenheid

 

Huid Nederland is een project gestart dat uitgaat van een vernieuwende aanpak onder de titel ‘Samenwerking in wisselende coalities’. Het gaat uit van een themagewijze bundeling van de inzet van de  organisaties van mensen met een huid-/haaraandoening op basis van de eigen prioriteiten en energie bij de afzonderlijke organisaties.
Dit wordt vervolgens concreet gemaakt in een pilot om het (gezamenlijk) bereik onder mensen met een huid- of haaraandoening te vergroten door verbetering van de online vindbaarheid van informatie over/van (organisaties van mensen met) huidaandoeningen.

Bijna 2 miljoen mensen in Nederland heeft een huid- en/of haaraandoening. Er is een grote variatie in huid- en haaraandoeningen en omvang van patiëntenpopulaties. Een klein deel van de mensen met een huid- of haaraandoening is lid van één van de 29 ‘huidgerelateerde patiëntenorganisaties’. Deze organisaties verschillen in omvang, organisatiefase (opstart, groei, krimp, continuïteitsvragen), prioriteiten en daarmee onderwerpen, waarop ze willen samenwerken. Een groter deel van de mensen met een huid- of haaraandoening heeft wel behoefte aan informatie en/of contact met een patiëntenorganisatie of met elkaar, maar zoeken dit veel meer via internet en sociale media.

In dit project wordt verkend hoe er eenheid in de verscheidenheid van huid- en patiëntenorganisaties gevonden kan worden: door wisselende coalities. Welke vorm is mogelijk, waarbij het vrijblijvende van ‘ad hoc contacten’ en het verplichtende van een ‘alomvattend lidmaatschap van een gezamenlijke vereniging’ vermeden kan worden? Dit werken we uit in het vergroten van het bereik onder mensen met een huid- en haaraandoening door het verbeteren van de online vindbaarheid van informatie over huid- en haaraandoeningen.

Het project onderscheidt zich door de inhoud (en niet de organisatie) voorop te stellen. Door  het bundelen van de eigen prioriteiten/initiatieven van de afzonderlijke organisaties willen we gezamenlijke resultaten boeken.

 

Voor meer informatie: keorbnednav.p.[antispam].@huidnederland.com 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland