Zelfmanagement

 

Zelfmanagement stelt de (chronische) patiënt in staat om de gevolgen van de ziekte te beheersen, de ziekte in te passen in het leven en daarmee de ervaren kwaliteit van leven te verhogen. Zelfmanagement vraagt om een actieve houding van de patiënt, ondersteuning hierbij is gewenst.

'Online symptomencheck'

Versterken van (ondersteuning bij) zelfmanagement op het gebied van zelfdiagnose en kwaliteit van leven.

Vaak wordt een huidprobleem door de patiënt zelf en/of door de betrokken zorgprofessional niet herkend. Hierdoor wordt de diagnose niet, te laat of verkeerd gesteld met alle gevolgen van dien voor de patiënt. Het versterken van zelfmanagement in deze fase is gericht op het vergroten op signalering en herkenning van een huid- of haarprobleem door de patiënt zelf of door een naaste en het wijzen van de juiste weg.

Huidpatiënten Nederland is enthousiast over de ontwikkeling van een online symptomencheck die potentiële huid- en haarpatiënten in staat stelt om zelf initiatief te nemen en de huisarts te raadplegen. Voorwaarden zijn dat het systeem betrouwbare informatie geeft en er aandacht wordt besteed aan de bekendmaking ervan bij potentiële patiënten. Voor Huidpatiënten Nederland is tevens belangrijk dat het systeem toepasbaar gemaakt wordt voor meerdere diagnosegroepen.

Voor de ontwikkeling van een Online Symptomencheck voor volwassenen is Huidpatiënten Nederland een samenwerking aangegaan met het Huidhuis/Patient1.

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏