Project 'Sterker op 3 fronten'

 

Achtergrond

 

Door Huidpatiënten Nederland is in 2012 de projectaanvraag (voucher-project) voor het 3-jarige project ‘Sterker op 3 Fronten’ ingediend bij het ministerie van VWS, CIBG/Fonds PGO.
Negen huidpatiëntenverenigingen hebben zich aangesloten bij dit project door hun voucher eraan toe te kennen:

Landelijke Vereniging voor Vitiligo Patiënten (LVVP), Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN), Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV),
Stichting Lichen Sclerosus, CPLD, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE), Debra Nederland, Alopecia Vereniging en Huidpatiënten Nederland. De Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge Weber Syndroom (NvWSMSs) en Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) hebben hun vouchers voor de jaren 2014 en 2015 aan het project verbonden.

 

 

 
 

Doelstelling

Het verbindende thema van het project ‘Sterker op 3 Fronten’ is patiënten sterker maken door te werken aan integrale zorg.
Integrale zorg betekent zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij zorgprofessionals en de patiënt hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

Deelprojecten

  • Kwaliteit van dermatologische zorg:
    Het realiseren van inzicht in de kwaliteit en beschikbaarheid van het dermatologische zorgaanbod op basis van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.
  • Vergoedingensysteem:
    Vergroten van de transparantie, volledigheid en eenduidigheid van het vergoedingen systeem.
  • Zelfmanagement:
    Versterken van (ondersteuning bij) zelfmanagement op het gebied van zelfdiagnose en kwaliteit van leven.

Duur van het project

Het voucherproject 'Sterker op 3 fronten' had een looptijd van drie jaar en is eind 2015 afgesloten.

 

 
 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏