Organisatie

 

Algemene Leden Vergadering (ALV)

De hoogste besluitvorming van de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur informeert de ALV over alle zaken die van belang zijn voor het functioneren van de vereniging.

Bestuur

Naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er portefeuilles voor internationale vertegenwoordiging, projecten en zeldzame aandoeninngen. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn beschreven. Het bestuur werkt op basis van een beleidscyclus. Het beleid van Huid Nederland wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Bureau
Huid Nederland maakt voor de uitvoering van haar projecten gebruik van externe projectleiders en projectmedewerkers. Sinds 2019 maken wij gebruik van een extern secretariaat voor ondersteuning op het gebied van secretariaat, financiele en ledenadministratie, communicatie en websitebeheer.

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland