Statuten en reglementen

 

Statuten

De statuten van Huidpatiënten Nederland zijn op 30 maart 2011 voor het laatst gewijzigd.

Statuten Huid Nederland

 

Reglementen

De overheid stimuleert (patiënten)organisaties die samengaan. Zulke samenwerkingsverbanden hebben namelijk een stevigere positie naar hun achterban, zorgverzekeraars en overheid.

Vanwege de verstrekking van de instellingssubsidie voor lotgenotencontact aan Huid Nederland, zijn wij als patiëntenorganisatie verplicht een Klachtenreglement en Interne Gedragscode te hebben. 

klachtenreglement

interne gedragscode

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland