De huidtherapeut

 

marjolein-3-5966b2De huidtherapeut is dé paramedische specialist van de huid. De opleiding Huidtherapie is een 4-jarige HBO studie en is wettelijk erkend en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34). Huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Een huidtherapeut kan alleen in het register ingeschreven worden en ingeschreven blijven indien hij/zij aan alle kwaliteitscriteria voldoet. Dit is een doorlopende cyclus van 5 jaar waarbij de huidtherapeut aantoonbaar aan de criteria zal moeten voldoen. De eis van kwaliteitsregistratie in het KP en het, als lid van de NVH moeten voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde richtlijnen, betekent meer veiligheid en kwaliteit voor de patiënt/consument.

logo-nvh-standard-rgb-m

Wat doet een huidtherapeut?

Het beroep huidtherapie is erg breed en afwisselend. Men kan van jong tot oud bij de huidtherapeut terecht met huidproblemen. Van medisch (zoals ernstige acne, brandwondlittekens en lymfoedeem) tot cosmetisch (huidverbetering, verwijderen van ongewenste haargroei, tatoeages etc.). Daarnaast kan door een preventief bezoek aan de huidtherapeut een probleem of verergering hiervan voorkomen worden zoals bijvoorbeeld door juiste preventieve maatregelen en zelfcontrole aan te leren om huidkanker te voorkomen. Naast het behandelen van de gevolgen van huidproblemen is geven van voorlichting en advies, coachen in leefstijl- en gedragsverandering en het stimuleren van zelfmanagement bij (chronische ) huidaandoeningen een belangrijke onderdeel van het werk van de huidtherapeut.
De diversiteit aan huidaandoeningen en ervaren huidproblemen is zeer groot. Mogelijke problemen die voortkomen uit huidaandoeningen zijn huidverkleuringen, pijn, jeuk en bewegingsbeperkingen. Daarnaast kampen mensen met de gevolgen van deze huidaandoeningen veelal met psychische klachten als gevolg van schaamte, angstgevoelens of beperkingen die met hun huidaandoening samenhangen. De behandeling wordt dan ook vaak ingezet in een multidisciplinaire samenwerking met o.a. de huisarts, dermatoloog, plastisch chirurg, oncoloog, psycholoog en andere paramedici.

Expertdomeinen

Als paramedicus behandelt de huidtherapeut doorgaans vooral de gevolgen van huidaandoeningen. Door middel van verschillende behandeltechnieken, manueel maar ook met apparatuur zoals licht- en lasertherapie kan de huidtherapeut deze huidproblemen behandelen. Dit brede scala aan behandelingen valt onder algemene huidtherapie. Daarnaast kent huidtherapie een aantal expertdomeinen. Deze domeinen zijn geen specialisaties maar onderdelen uit de algemene huidtherapie waar de huidtherapeut zich binnen de praktijk meer op richt.

image001-673fbd

Expertdomeinen binnen de huidtherapie:

  • Preventieve huidtherapie
  • Oedeem en wond huidtherapie
  • Oncologie huidtherapie
  • Brandwonden huidtherapie
  • Cosmetische huidtherapie
  • Transgender huidtherapie

Bezoek aan een huidtherapeut

De huidtherapeut is sinds 2011 direct toegankelijk (DTH). Er is in principe geen verwijsbrief nodig om de huidtherpeut te bezoeken. Het kan zijn dat u toch eerst door uw huisarts moet worden gezien of er aanvullende informatie moet worden opgevraagd alvorens de huidtherapeut de behandeling kan starten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar een verwijzing eisen. De meeste behandelingen vinden plaats in de behandelruimte van de huidtherapeut, maar een behandeling kan ook in een verpleeghuis of aan huis worden uitgevoerd wanneer de (huis)arts dit nodig acht. Wanneer u besluit met de behandeling te willen starten, verleent u door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd en wordt een informed consent ondertekend. Het is belangrijk om dit document goed door te lezen, door het ondertekenen hiervan verklaart de cliënt/patiënt dat hij de gegeven informatie en adviezen goed heeft begrepen.

De behandeling

Een huidtherapeut werkt volgens het huidtherapeutisch methodisch handelen. Dit houdt in dat er bepaalde verplichte stappen doorlopen moeten worden voor en tijdens het behandeltraject. In aanvang worden de aard van de aandoening en het effect hiervan op het dagelijks leven in kaart gebracht. Het behandelgebied wordt onderzocht en er worden vragen gesteld betreffende uw medische voorgeschiedenis. Ook worden metingen verricht en indien nodig foto’s gemaakt. Aan de hand van deze gegevens komt de huidtherapeut samen met u tot een behandelplan. Wanneer u zonder verwijsbrief komt zal er aan het eerste consult beginnen met een screening. Daaruit kan worden besloten met onderzoek verder te gaan of dat eerst de huisarts moet worden geconsulteerd, alvorens de huidtherapeut de behandeling kan starten. Tijdens en aan einde van het behandeltraject worden de behandelresultaten geëvalueerd. Wanneer nodig wordt de behandeling bijgesteld, gestaakt of volgens plan afgerond.

Klantervaringen

Huidtherapeuten voeren klantervaringsonderzoek uit, er kan u gevraagd worden of de cliënt/patiënt hieraan mee wilt werken. Dit onderzoek bestaat uit een ‘PREM vragenlijst’ via Qualiview. Deze vragenlijst wordt per mail verstuurd. Deze anonieme informatie geeft verbeterinzichten aan uw huidtherapeut en kan een verplicht onderdeel zijn in de contractering tussen de huidtherapeut en zorgverzekering.

Vergoedingen zorgverzekeraars

Een huidtherapie praktijk kan contracten afsluiten met alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen bij het afsluiten van zo’n contract eisen dat alle werkzame huidtherapeuten binnen een praktijk geregistreerd staan in het kwaliteitsregister. De cliënt/patiënt kan bij zijn/haar zorgverzekering informeren of de huidtherapeut gecontracteerd is met de zorgverzekeraar. Dit kan belangrijk zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Huidtherapie wordt deels vergoed uit de basisverzekering en het aanvullende pakket. De vergoedingen verschillen sterk per verzekeraar.

 Zorg voor je huid, ga naar de huidtherapeut!

 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏