Apotheekzorg inzichtelijk

 

Apotheekzorg inzichtelijk 2024

Zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2024 niet meer vergoeden en/of waarvoor een voorwaarde geldt om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een uitzondering vormt paroxetine suspensie 2 mg/ml: hiervan wijzigt de aanspraakstatus per 1 november 2023. 

Wijzigingen

In de tabel hieronder is een overzicht weergegeven van bereidingen waarvan de vergoeding per 1 januari 2024 wijzigt ten opzichte van 2023.

F = wordt vergoed 

N = wordt niet vergoed 

F, vw = wordt vergoed mits voldaan aan de voorwaarde 

PRK-code

Omschrijving

Aanspraakstatus 2023

Aanspraakstatus per 1-1-2024

196738

Etidroninezuur capsule 400mg

F

N

87564

Etidroninezuur tablet 400mg

F

N

204919

Methylprednisolon INF 500mg=100ml in pomp 100ml/uur

F

N

204900

Methylprednisolon INF 1000mg=100ml in pomp 100ml/uur

F

N

218243

Natriumwaterstof - carbonaat tablet 1000mg

F

F, vw: uitsluitend indien het eerste voorschrift afkomstig is van een internist of (kinder)nefroloog.

125024

Paroxetine susp oraal 2mg/ml

N

F, vw: in het kader van afbouwen van antidepressiva, zie tabel 3 van de Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’.  

NB: geldt per 1-11-2023 i.p.v. 1-1-2024.

 

Daarnaast worden doorgeleverde bereidingen met magnesium, kalium en zink ook in 2024 vergoed als de patiënt deze ter hand gesteld krijgt door de openbare apotheek. Dit is in een gezamenlijk overleg tussen de KNMP, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiNL) afgesproken. 

Doorgeleverde apotheekbereidingen

Doorgeleverde apotheekbereidingen zijn bereidingen die een apotheek maakt en aan een andere apotheek levert. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat dit toe onder bepaalde voorwaarden. Zie voor meer informatie de IGJ-Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ en de bijbehorende annexen. Apotheekbereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen en daarom niet opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). 

Een doorgeleverde bereiding (DB) moet voldoen aan de wettelijke eis uit het Besluit zorgverzekering artikel 2.8 lid 1: rationele farmacotherapie. Dit betekent onder meer dat er sprake moet zijn van wetenschappelijk bewezen werkzaamheid. Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars gezamenlijk welke doorgeleverde bereidingen voor vergoeding in aanmerking komen. Om tot een gezamenlijk besluit te komen, krijgen de verzekeraars input van de KNMP, koepelorganisaties van medisch specialisten en huisartsen, en van Patiëntenfederatie Nederland. Het is uiteindelijk aan de zorgverzekeraars om te besluiten of zij een bereiding vergoeden of niet. 

Aanspraakstatus

Een doorgeleverde bereiding kent verschillende aanspraakstatussen: 

  • De bereiding komt in aanmerking voor vergoeding (F); 
  • De bereiding komt alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding (F, vw); 
  • De bereiding komt in basis niet in aanmerking voor vergoeding, maar er kan wel een machtiging worden aangevraagd. Op individuele gronden zou een verzekeraar toch kunnen besluiten de bereiding te vergoeden (N, vw); 
  • De bereiding komt niet in aanmerking voor vergoeding (N). 

De aanspraakstatus en eventuele aanvullende voorwaarden van een bereiding worden uitgeleverd via de G-Standaard. 

Oude wijzigingen

De oude verschillijsten zijn te vinden op de pagina over vergoeding apotheekbereiding

Let op: in de basisverzekering kunnen verschillen zitten. Ga bij uw zorgverzekeraar na waar de benodigde middelen wel vergoed worden als dat niet bij uw apotheek in de buurt is.

KNMP

Baliekaart geeft inzicht in vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering 2024

23 november 2023

 

De KNMP maakt met een baliekaart in één oogopslag inzichtelijk hoe zorgverzekeraars de apotheekzorg in 2024 vergoeden. Dit overzicht laat zien welke soorten farmaceutische zorg bij de lokale apotheek vergoed worden vanuit de basisverzekering. De baliekaart is een handzame informatiebron voor patiënten die overwegen om van zorgverzekeringspolis te wisselen.

 

De eerste kolom is, in tegenstelling tot vorig jaar, geheel gevuld met rode kruizen. Dat betekent dat patiënten bij geen enkele verzekeraar meer de keuze hebben om een bepaald (merk)geneesmiddel te kunnen gebruiken. Dat komt door een recente uitspraak van de rechter, waardoor geen bijbetaling mogelijk is. DSW, Eucare en ONVZ gaan dan ook ieder hun eigen (preferentie)beleid invoeren per 2024.

Voor patiënten is het belangrijk dat zij de zorgpolissen voor 2024 goed bekijken. Dan kunnen patiënten hun polis namelijk zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun benodigde apotheekzorg.

 

De baliekaart is een sterk vereenvoudigde weergave van uitgebreide polisvoorwaarden. Gedetailleerde informatie is te raadplegen op de website van de zorgverzekeraars. 


De KNMP biedt per 11 december 2023 een aangepaste versie aan van de baliekaart. De aanpassing betreft een korte uitleg bij de eerste kolom (zie *** op de baliekaart).

  • Baliekaart vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering 2024.pdfDownloaden 
  • Patiëntenbrief bij baliekaart vergoedingen apotheekzorg per zorgverzekering 2024.docxDownloaden 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland

𝕏