Algemene en financiële veranderingen in de zorgverzekering

 

Algemene veranderingen

Wijzigingen in het basispakket 2024 Veranderingen zorgverzekering 2024

·       Kraamzorg: vanaf 2024 mag u kraamzorg verdelen over een periode van 6 weken. Hoeveel dagen u precies krijgt, wordt na de bevalling vastgesteld door de verloskundige of de medisch specialist.

·       Voorlopige herstelzorg na corona: als u het coronavirus heeft gehad en nog last heeft van ernstige klachten, dan wordt herstelzorg voorlopig vergoed. Zoals fysiotherapie of ergotherapie. Deze vergoeding loopt uiterlijk tot 1 januari 2025.

·       Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): heeft uw kind coaching nodig bij gezond eten en bewegen? Vanaf 2024 wordt Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ook vergoed voor kinderen met overgewicht of obesitas. De voorwaarden voor deelname worden later bekendgemaakt.

·        Valpreventie: loopt u een hoog risico om te vallen? En heeft u daarbij ook andere lichamelijke of psychische problemen? Dan kunt u vanaf 2024 valpreventie vergoed krijgen uit uw basisverzekering als u 65 jaar of ouder bent. U ontvangt deze vergoeding één keer per jaar. Heeft u geen bijkomende lichamelijke of psychische problemen, maar heeft u wel risico op vallen? Dan kunt u een beweegprogramma voor valpreventie volgen via uw gemeente.

 

Eigen bijdragen

Voor een aantal onderdelen van het basispakket zijn maximale vergoedingen of betaalt de patiënt een eigen bijdrage. Voor een deel wijzigen die vanaf 1 januari 2024.

 •       Kraamzorg
  De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt € 5,10 per uur (was € 4,80). De eigen bijdrage voor kraamzorg verleend in een instelling zonder medische noodzaak wordt € 20 per dag (was € 19). Is het tarief van de instelling meer dan € 143 per dag, dan komen de meerkosten voor uw rekening (was € 137)
 • Ziekenvervoer
  • De eigen bijdrage voor ziekenvervoer wordt € 118  (was € 113)
  • De maximale vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoer wordt € 89 (was € 82)
  • Vergoeding bij eigen vervoer wordt € 0,38 per kilometer (was € 0,37 per kilometer)
 •        Lenzen en brillenglazen
  De eigen bijdrage voor lenzen en brillenglazen wordt € 61 (was € 59,50) en € 122 (was € 119)

 • Orthopedische en allergeenvrije schoenen
  De eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 16 jaar wordt € 130 (was € 126) en voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 65 (was € 63)

 • Haarwerken
  De maximale vergoeding voor pruiken wordt € 465 (was € 454,50)

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250. Een aantal onderdelen van de eigen bijdrage is een percentage van de kosten. Die percentages blijven weliswaar gelijk, maar als de totale kosten in 2024 stijgen, betaalt u daarmee feitelijk ook een hoger absoluut bedrag. Zie overzicht rijksoverheid.

 

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2024 blijft € 385.

 

(bron: Ministerie van VWS)

Financiële veranderingen

Een aantal wijzigingen raken uw portemonnee. Zoals aangegeven blijft het verplicht eigen risico in 2024 gelijk op € 385,- per  jaar. Wel kunt u te maken krijgen met veranderingen in de zorgtoeslag. De zorgtoeslag in 2024 wordt een stuk lager. De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag over 2023 om mensen te compenseren voor hogere energiekosten is komen te vervallen. Na de bekendmaking van de premies door de zorgverzekeraars  wordt eind november de definitieve zorgtoeslag voor 2024 vastgesteld. Gemiddeld gaat deze met € 27 dalen tot maximaal € 127 per maand als u alleenstaand bent of met € 22 dalen tot maximaal € 243 per maand als u daarnaast een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft.

Meer info over de zorgtoeslag:

Vanaf 25 november kunt u in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag u in 2024 krijgt. 

De berekening van uw toeslag in 2024 staat vóór 15 december in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Ook kunt u vanaf 25 november een proefberekening maken van uw toeslag in 2024. 

Een deel van de zorgverzekeringspremie loopt via uw loon, uitkering of pensioen. Deze inkomensafhankelijke of procentuele premie daalt met 0,11% voor werknemers naar 6,57% en voor ondernemers/gepensioneerden naar 5,32%. Daarnaast betaalt u een vaste premie aan zorgverzekeraars die zij zelf vaststellen en dus per verzekeraar kan verschillen. Een belangrijke factor daarbij is of u collectief verzekerd bent.
Voor de basisverzekering mag vanaf 2023 geen korting meer gegeven worden.  De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting. Welke bedragen voor u in 2024 gelden hangt dus af van uw huidige en toekomstige zorgverzekering.

 

En als we het toch over de belastingdienst hebben: bedenk dat u bij uw belastingaangifte zorgkosten gedeeltelijk ook als aftrekpost op kunt voeren (niet alle kosten en vaak na een zogenaamd drempelbedrag). Premies voor de basis- en aanvullende zorgverzekering zijn niet aftrekbaar. Maar kosten die u niet vanuit de basis- of aanvullende verzekering vergoed krijgt dus mogelijk wel.

Zie voor meer informatie de Belastingdienst:

 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland