Algemene en financiele veranderingen in de zorgverzekering

 

Algemene veranderingen

Wijzigingen in het basispakket 2023 


Veranderingen zorgverzekering 2023

Combinatietest verdwijnt uit het basispakket

De combinatietest wordt vanaf 2023 niet meer vergoed via de zorgverzekering. Sinds de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017 is het aantal zwangere vrouwen dat kiest voor de combinatietest gedaald tot 0,7%. Vooral omdat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest

Niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt gratis

De NIPT wordt voor iedereen met een medische indicatie gratis. Dit is in lijn met wat de regeringspartijen met elkaar hebben afgesproken in het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

 

Medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed

Vanaf 1 januari 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D niet meer vergoed via de zorgverzekering. Het gaat om middelen met: 

  • alle doseringen vitamine D (colecalciferol);
  • een combinatie van vitamine D en calcium;
  • een combinatie van vitamine D en alendroninezuur;
  • calcifediol (Hidroferol®).

Eigen bijdragen

Voor een aantal onderdelen van het basispakket betaalt de patiënt een eigen bijdrage. Voor een deel wijzigingen die vanaf 1 januari 2023. Zo gaat u zelf meer bijdragen aan schoenen (orthopedisch of allergeenvrij) en pruiken. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250. Een aantal onderdelen van de eigen bijdrage is een percentage van de kosten. Die percentages blijven weliswaar gelijk, maar als de totale kosten in 2023 stijgen, betaalt u daarmee feitelijk ook een hoger absoluut bedrag. Zie overzicht rijksoverheid.

 

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2023 blijft € 385.

 

(bron: Ministerie van VWS)

Financiële veranderingen

Een aantal wijzigingen raken uw portemonnee. Zoals aangegeven blijft het verplicht eigen risico in 2023 gelijk op € 385,- per  jaar. Wel kunt u te maken krijgen met veranderingen in de zorgtoeslag. Doordat de premies stijgen, stijgt ook de zorgtoeslag. Na de bekendmaking van de premies door de zorgverzekeraars  wordt eind november de definitieve zorgtoeslag voor 2023 vastgesteld. Gemiddeld gaat deze met € 35 stijgen tot maximaal € 154 per maand als u alleenstaand bent of € 247 per maand als u een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft.

Meer info over de zorgtoeslag:

 

 

Vanaf 25 november kunt u in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag u in 2023 krijgt. 

De berekening van uw toeslag in 2023 staat vóór 15 december in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Ook kunt u vanaf 25 november een proefberekening maken van uw toeslag in 2023.

 

 

Een deel van de zorgverzekeringspremie loopt via uw loon, uitkering of pensioen. Deze inkomensafhankelijke of procentuele premie daalt met 0,02% voor werknemers naar 6,68% en voor ondernemers/gepensioneerden naar 5,43%. Daarnaast betaalt u een vaste premie aan zorgverzekeraars die zij zelf vaststellen en dus per verzekeraar kan verschillen. Een belangrijke factor daarbij is of u collectief verzekerd bent.
Voor de basisverzekering mag vanaf 2023 geen korting meer gegeven worden. Dat kan betekenen dat uw premie voor de basispolis om die reden omhoog gaat. De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting. Welke bedragen voor u in 2023 gelden hangt dus af van uw huidige en toekomstige zorgverzekering.

 

En als we het toch over de belastingdienst hebben: bedenk dat u bij uw belastingaangifte zorgkosten gedeeltelijk ook als aftrekpost op kunt voeren (niet alle kosten en vaak na een zogenaamd drempelbedrag). Premies voor de basis- en aanvullende zorgverzekering zijn niet aftrekbaar. Maar kosten die u niet vanuit de basis- of aanvullende verzekering vergoed krijgt dus mogelijk wel.

Zie voor meer informatie de Belastingdienst:

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland