Algemene en financiele veranderingen in de zorgverzekering

 

Algemene veranderingen
Uitbreiding basispakket zorgverzekeringveranderingen-in-de-zorgverzekering-2022

In 2022 zijn er 2 kleine wijzigingen in het basispakket: 

Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie 

Op 1 mei 2020 is CAR-T-celtherapie, een behandeling tegen kanker, toegelaten tot het basispakket. Er zijn 4 expertziekenhuizen verspreid door het land die deze behandeling toepassen. Het is noodzakelijk dat patiënten tot een maand na de behandeling zonodig snel in het ziekenhuis kunnen zijn. Voor patiënten die ver weg wonen is nu de mogelijkheid dat zij in de buurt van het ziekenhuis kunnen verblijven en vergoedt de zorgverzekering de kosten tot een bepaalde hoogte. 

Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning

Patiënten kunnen hun elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie declareren bij hun zorgverzekeraar.

Behandelingen om te herstellen van corona

Bent u herstellende van een coronabesmetting en heeft u aanhoudende klachten of beperkingen? Dan komt u tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die uw herstel verbeteren. Bij deze zogenoemde paramedische herstelzorg gaat het om:

  • logopedie (alle behandelingen vergoed);
  • ergotherapie (maximaal 10 uur);
  • fysiotherapie of oefentherapie(maximaal 50 behandelingen);
  • voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur). 

Er gelden voorwaarden voor paramedische herstelzorg na een coronabesmetting. Meedoen aan een onderzoek maakt daar deel van uit. Dit is om te bepalen of behandelingen bijdragen aan een goed herstel van uw ziekte.  

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2022 blijft € 385.

(bron: Ministerie van VWS)

Financiële veranderingen

Een aantal wijzigingen raken uw portemonnee. Zoals aangegeven blijft het verplicht eigen risico in 2022 gelijk op
€ 385,- per  jaar. Wel kunt u te maken krijgen met veranderingen in de zorgtoeslag. Doordat de premies stijgen, stijgt ook de zorgtoeslag. Na de bekendmaking van de premies door de zorgverzekeraars uiterlijk 12 november 2021, wordt de definitieve zorgtoeslag voor 2022 vastgesteld.

Meer info over de zorgtoeslag

Vanaf 25 november kunt u in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag u in 2022 krijgt. De berekening van uw toeslag in 2022 staat vóór 14 december in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Ook kunt u vanaf 25 november een proefberekening maken van uw toeslag in 2022.

Een deel van de zorgverzekeringspremie loopt via uw loon, uitkering of pensioen. Deze procentuele premie daalt met 0,3% voor werknemers naar 6,70% en voor ondernemers/gepensioneerden naar 5,45%. Daarnaast betaalt u een vaste premie aan zorgverzekeraars die zij zelf vaststellen en dus per verzekeraar kan verschillen. Een belangrijke factor daarbij is of u collectief verzekerd bent.

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering is ook in 2022 nog 5% (naar verwachting wordt deze vanaf 2023 afgeschaft). Dit geldt voor de premie van de basisverzekering. De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting. Welke bedragen voor u in 2022 gelden hangt dus af van uw huidige en toekomstige zorgverzekering.

En als we het toch over de belastingdienst hebben: bedenk dat u bij uw belastingaangifte zorgkosten gedeeltelijk ook als aftrekpost op kunt voeren (niet alle kosten en vaak na een zogenaamd drempelbedrag). Premies voor de basis- en aanvullende zorgverzekering zijn niet aftrekbaar. Maar kosten die u niet vanuit de basis- of aanvullende verzekering vergoed krijgt dus mogelijk wel.

Zie voor meer informatie de Belastingdienst 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland