Op weg naar een WIA-aanvraag

 

Als je lange tijd uit de roulatie bent, heb je een aantal verplichtingen die in de Wet Poortwachter staan genoemd. Bekijk het stappenplan van het UWV dan weet je precies wanneer je wat moet doen.
Ook is het verstandig om vanaf het begin een eigen dossier bij te houden. Daarin zet je:

 • met wie je contact hebt
 • wanneer je contact hebt gehad
 • wat de uitkomsten zijn van het gesprek
 • wat je zelf doet om te herstellen om weer aan het werk te kunnen

1e jaars evaluatie

Na 1 jaar ziek thuis komt de 1e jaars evaluatie. Als het goed is, heb je tijdens het 1e jaar al regelmatig met je leidinggevende en bedrijfsarts zaken doorgenomen en komt deze evaluatie dus niet uit de lucht vallen.

De 1e jaars evaluatie is een belangrijk moment, omdat deze evaluatie meegaat naar een eventuele WIA-aanvraag (aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Dit is het moment om de zaken goed op een rij te zetten. In feite is het niks anders dan bespreken hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen en wat er nog moet gebeuren de komende tijd. De kern van de evaluatie is het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Is het eigen werk geschikt?
 • Is het geschikt te maken?
 • Is ander passend werk bij de eigen werkgever toegankelijk en voorhanden?
 • Zo nee, dan wordt bekeken of een tweede spoor traject zinvol is in jouw situatie.

2e spoor traject

Als het niet lukt om in je eigen functie terug te keren of in een ander functie binnen de organisatie waar je werkt, komt het 2e spoor om de hoek kijken. Samen met je werkgever moeten jullie dan kijken naar passende werkzaamheden bij een andere werkgever. Passend wil zeggen dat je het kunt uitvoeren met de gezondheidsklachten die je hebt.

Let op! Het is belangrijk dit te noteren in je officiële re-integratiedossier. Meestal helpt een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts hierbij. De bedrijfsarts geeft aan welke beperkingen je hebt en de arbeidsdeskundige kijkt welke taken of functies daarbij passen. Zij adviseren of een 2e spoor traject in jouw situatie nodig is. Zo ja, dan word je verwezen naar een organisatie of specifieke coach die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen in een 2e spoor traject. Coaches van Centrum Chronisch Ziek en Werk kunnen je helpen.
Let op! Het is van belang dat in je re-integratiedossier staat wat voor jou passend werk is en wat jij en je werkgever hebben gedaan om dit te vinden.

Deskundigenoordeel

Twijfel je of de re-integratie wel goed gaat? Of kom je er met je werkgever niet uit? Dan kunnen zowel jij als je werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

 • Let op! Het UWV kijkt vooral naar het proces en naar wat er tot nu toe is gedaan. Ze geven géén advies over hoe het verder moet.

WIA- aanvraag

Werk je in loondienst en heb je 20 maanden niet meer (volledig) gewerkt, dan kun je een WIA-aanvraag indienen. Wia betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het UWV stuurt je in de 88e week van je ziekmelding een bericht over de aanvraag van een Wia-uitkering.

 • Let op! Jij bent degene die de aanvraag moet doen. Zorg er voor dat je alle papieren op tijd binnen hebt. Meestal helpt je bedrijfsarts je daarmee en/of de HR-medewerker van de organisatie waar je werkt .

Het UWV bekijkt

 • of het re-integratieverslag compleet is
 • of jij en je werkgever voldoende hebben gedaan om je terug aan het werk te krijgen

de beoordeling van je re-integratie

als er onvoldoende is gedaan aan je re-integratie

Als er voldoende aan je re-integratie is gedaan en je verslag compleet is, krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts.

Bij de verzekeringsarts

Deze arts gaat met je in gesprek over de beperkingen die je ervaart en waar je tegenaan loopt. Het doel van het gesprek is om te bepalen wat je ondanks je klachten en beperkingen nog aan werkzaakheden kunt doen. De arts maakt aan de hand van het gesprek een beperkingenlijst, de zogenoemde ‘functionele mogelijkhedenlijst’ (FML). Deze arts stelt geen diagnose en geeft geen adviezen over de behandeling .

Hij moet beoordelen welke beperkingen je hebt en wat je nog wel kunt doen. Als de arts het nodig vindt, vraagt hij aanvullende informatie bij je huisarts of specialist. Daarvoor moet je toestemming geven. Wil je graag dat deze arts informatie opvraagt, vertel hem dat in het gesprek.

voorbereiding van een gesprek met de verzekeringsarts

hoe beoordeelt een verzekeringsarts je gezondheid in relatie tot werk

Vraag gerust om het uitgebreide verslag van het gesprek dat je met de verzekeringsarts hebt gehad. Je mag ook geluidsopnamen maken tijdens het gesprek. Je moet dit wel van te voren aangeven. Lees de spelregels over het opnemen van een gesprek.

Bij de arbeidsdeskundige

Als de verzekeringsarts nog mogelijkheden ziet om te werken, krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Deze bekijkt aan de hand van de functionele mogelijkhedenlijst of er functies voor jou beschikbaar zijn. Als er functies zijn, dan kijkt de arbeidsdeskundige hoeveel je daarmee kunt verdienen. Is dat verschil groter dan 35% , dan kom je mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) Wia-uitkering. Bekijk het filmpje over het gesprek met de arbeidsdeskundige

Het rapport van het gesprek krijg je thuisgestuurd. Na ongeveer 2 maanden krijg je de beslissing van het UWV thuisgestuurd. Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je bezwaar maken. Doe dit wel op tijd anders is het bezwaar ongeldig.

bezwaar maken

Andere uitkering

Na 2 jaar ziek zijn, mag je werkgever je ontslaan mits hij voldoende gedaan heeft aan je re-integratie. Als je werkgever onvoldoende gedaan heeft, krijgt hij een loonsanctie van het UWV. Dit betekent dat je werkgever je salaris moet blijven betalen. Meestal voor 1 jaar.

Kom je niet in aanmerking voor een Wia-uitkering? Dan heb je mogelijk wel recht op een werkloosheidsuitkering (WW) als je geen werk hebt. Hoe lang je een WW-uitkering krijgt, is afhankelijk van je arbeidsverleden. Krijg je geen WW of heb je er geen recht op, dien dan een aanvraag in bij je gemeente voor een bijstandsuitkering als je geen werk hebt.

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏