Huid en PGO

Huid Nederland is pleitbezorger van de persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit is een goed middel om tot samenwerking en afstemming met de persoon met een huid-/haaraandoening en tussen betrokken professionals te komen.

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beheer je zelf jouw medische gegevens. Via een app of website heb je inzicht in jouw medisch dossier. Ook bepaal je met wie je welke gegevens deelt.

Huid Nederland voert een verkenning uit naar PGO in het dermatologisch werkveld, is Alliantie partner PGO on air (Patiëntenfederatie Nederland) en is (indirect) betrokken bij een aantal pilots PGO Huid.

 

Aanmelden voor project PGO Huid in Praktijk

Aanmelden voor project PGO Huid in Praktijk

Een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) is één digitale verzamelplaats voor alle medische gegevens van jou die bij verschillende zorgverleners zoals je huisarts, apotheek of ziekenhuis opgeslagen zijn. Lees hier verder.

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving: kwestie van lange adem?

De Persoonlijke Gezondheids- omgeving: kwestie van lange adem?

Met steun van negen huidpatiëntenorganisaties is Huid Nederland het project PGO in Praktijk gestart.
Met deze nieuwsberichten delen we de tussentijdse ervaringen. Verder geven we informatie over een aantal door ons ondernomen activiteiten en voor de PGO relevante ontwikkelingen. Rode draad is dat het om weerbarstige materie gaat. 

Lees hier verder.

In mijn ideale wereld zouden alle systemen met elkaar praten...

In mijn ideale wereld zouden alle systemen met elkaar praten...

'Hebben jullie zelf wel eens geprobeerd een PGO aan te maken?' Die vraag werd ons meteen gesteld in de startbijeenkomst van het project PGO Huid in Praktijk. Natuurlijk hadden DigiPeetje en Nieuwsgierig Carlaatje dat al lang gedaan. Lees hier verder.

Aanmelden voor project PGO Huid in Praktijk

Project PGO Huid in Praktijk

Negen huidpatiëntenorganisaties steunen het project en werken samen met Huid Nederland. Lees hier verder welke dat zijn en wat we tot nu hebben gedaan.

Stapsgewijze verbeteringen PGO Ivido

Stapsgewijze verbeteringen PGO Ivido

In het project PGO in Praktijk werken we samen met PGO leverancier Ivido, die ervaring heeft met huidspecifieke programma’s binnen de PGO. Omdat deze in de startperiode van ons project met een nieuwe release van de eigen PGO zou komen, hebben we de aftrap van de werving van PGO-gebruikers daarop afgestemd. Lees hier verder.

Huidtherapeuten en PGO

Huidtherapeuten en PGO

In navolging van de sectoren waar jaren geleden begonnen is met digitale gegevensuitwisseling en de aansluiting van instellingen en zorgverleners op de PGO, gaat dat gebeuren voor de Paramedische beroepen, waaronder de huidtherapeuten. Lees hier verder.

Ministerie VWS: fundamentele veranderingen PGO 2023-2025

Ministerie VWS: fundamentele veranderingen PGO 2023-2025

Vlak voor de vakantieperiode heeft eind juni de Tweede Kamer met de Minister van VWS gesproken over voortgang van de PGO. Op basis van een groot aantal rapportage en adviezen heeft de Minister aangekondigd meer de regie te willen nemen. Lees hier verder.

huidnl-web-pictures-74

Mogen we je wat vragen stellen over jouw PGO?

Lees hier het nieuwsbericht over de PGO-enquête.

pgo-testen

Huidpatiënten testen pgo's

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee je toegang hebt tot jouw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis.

pgo-huidhuis

Behandelplannen: online huidprogramma in de ivido pgo

Een huidprobleem is vervelend en bijna altijd zichtbaar. Hierdoor ervaren mensen met een huidaandoening niet alleen fysieke, maar vaak ook psychische klachten. In het online huidprogramma staat de huidaandoening en de behandeling centraal.

pgo-ivido

Veelgestelde vragen

Het verbeteren van je vitaliteit en gezondheid begint bij ivido. Je krijgt toegang en inzicht in jouw medisch dossier. Je kunt gepersonaliseerde (zorg)programma's kiezen en online communiceren met je artsen, behandelaren en mantelzorgers!

pgo-afbeelding-nieuwsbrief

Persoonlijke Gezondheidsomgeving Huid – Verkenning

Huid Nederland en haar leden streven naar integrale dermatologische zorg die samen met de persoon met een huid- of haaraandoening wordt ingevuld. Dit vraagt om samenwerking, afstemming en gegevensuitwisseling met de persoon met de huid-/haaraandoening en tussen betrokken professionals. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan daaraan bijdragen.
Huid Nederland heeft een verkenning uitgevoerd naar de meest relevante ontwikkelingen, draagvlak en initiatieven. Lees hier verder voor de belangrijkste resultaten.

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland