Tips bij het kiezen van een zorgverzekering

 

tips bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering

 • Controleer verzekeringsaanbod

 • Ook als u niet van plan bent van zorgverzekeraar te wijzigen, is het goed een aantal zaken na te gaan voor 2023. Allereerst kunnen in het bestaande aanbod wijzigingen zitten door overheidsmaatregelen of algemene aanpassingen van uw zorgverzekeraar. Als het goed is, krijgt u daarover informatie van uw zorgverzekeraar bij het aanbod 2023. Ten tweede verschillen de premieverhogingen per zorgverzekeraar en per pakket. Zo zijn de goedkopere pakketten (budgetpolissen) verhoudingsgewijs veel duurder geworden. Het kan de moeite zijn opnieuw naar uw verzekering te kijken en deze te vergelijken met andere verzekeringen. Ten derde kunnen er fouten zijn gemaakt bij het verwerken van uw gegevens. Controleer daarom goed het polisblad: staan alle (mede)verzekerden erop met de juiste gegevens en zijn de goede verzekeringsproducten vermeld? Dat kan onaangename verrassingen later voorkomen.
 • Polisvoorwaarden

 • Als u kiest voor een andere zorgverzekering, vergelijk dan vooraf uw huidige poliswaarden met de voorwaarden van uw nieuwe verzekering. U vindt de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar.
 • Termijnen

 • Wie van zorgverzekering (het basispakket) wil veranderen, kan de huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2022 opzeggen. U heeft tot 1 februari 2023 de kans om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verzekerd. Wilt u van pakket veranderen bij uw huidige zorgverzekeraar, dan gelden dezelfde termijnen.
 • Basispakket

 • Iedere basisverzekering dekt de medisch noodzakelijke zorg die wettelijk vastligt. Wat kan verschillen, is de manier waarop en de voorwaarden waaronder u die zorg vergoed krijgt. Zorgverzekeraars bieden verschillende soorten polissen: een naturapolis, een restitutiepolis, een mengvorm van beide polissen of een ‘budgetpolis’.
  Bij een naturapolis krijgt u alleen de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een andere zorgverlener, dan betaalt u een deel van de rekening zelf.
  Bij een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat en krijgt u bij iedere zorgverlener dezelfde vergoeding. Vaak is een restitutiepolis wat duurder dan een naturapolis.
  De  combinatiepolis is een mengvorm van natura en restitutie. U heeft dan bij sommige vormen van zorg altijd recht op vergoeding van alle kosten, maar bij andere vormen op soms maar een deel van de kosten.
  Met een budgetpolis kunt u alleen terecht bij een select aantal door de zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieders. U krijgt dan een premiekorting. Wie naar een niet gecontracteerde hulpverlener gaat, betaalt de rekening zelf.
 • Eigen risico

 • Het wettelijk verplicht eigen risico in 2023 is € 385,- per persoon van 18 jaar of ouder. Op vrijwillige basis kunt u het eigen risico verhogen tot maximaal € 500,- extra. Daar staat dan een premiekorting tegenover.
 • Aanvullende verzekeringen

 • Naast de basisverzekering bieden zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen aan. In tegenstelling tot de basisverzekering geldt hiervoor geen verzekeringsplicht voor u als verzekerde, maar ook geen acceptatieplicht voor de verzekeraar. Verder kan de verzekeraar aanvullende voorwaarden hanteren, zoals wachttijden, uitsluiting of maximering van vergoedingen.
  Wel hebben zorgverzekeraars beloofd dat als mensen willen overstappen en een vergelijkbare dekking in hun bestaande aanvullende verzekering hebben, zonder verdere medische selectie voor een nieuwe aanvullende verzekering (met uitzondering van de meest uitgebreide aanvullende (tandarts) verzekeringen) worden geaccepteerd.
  Het is verstandig om uw bestaande aanvullende verzekering pas op te zeggen, als u zeker weet dat u voor de nieuwe aanvullende verzekering geaccepteerd bent. En als dat gebeurt dat er geen bijzondere voorwaarden of (te) hoge premies zijn. Vaak worden basisverzekering en aanvullende
  verzekering (en) bij dezelfde zorgverzekeraar afgesloten. Dit is echter niet verplicht.
 • Collectief of Individueel

 • Veel mensen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Tot 2023 konden zorgverzekeraars een premiekorting op het basispakket geven. Dat is dus niet meer mogelijk. Vaak wordt de collectieve basisverzekering aangeboden in combinatie met aanvullende verzekeringen of diensten. Daarop kunnen zorgverzekeraars nog wel een collectiviteitskorting bieden. Het aanbod uit de collectieve verzekering is niet altijd volledig vergelijkbaar met de aanvullende verzekering die u individueel kunt afsluiten. Vergelijk dus het collectieve aanbod met uw individuele wensen.
 • Gemeentepolis voor minima
  Veel gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. De Gemeentepolis heeft vaak uitgebreide vergoedingen, speciaal voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook zijn er pakketten voor mensen die weinig zorgkosten hebben. De Gemeentepolis is voordeliger omdat gemeenten meebetalen aan deze zorgverzekering. Veel gemeenten bieden een zorgverzekering met € 0 eigen risico aan en aanvullende verzekeringen die wettelijke eigen bijdragen uit de basisverzekering vergoeden.
  Gemeenten stellen verschillen de eisen aan inwoners die gebruik kunnen maken van de gemeentepolis. Ook verschillende geboden verzekeringen per gemeente. Op de website Gezondverzekerd.nl kan je voor de meeste gemeenten informatie over hun zorgverzekeringsaanbod vinden. Kan je daar geen informatie van jouw gemeente vinden, kijk dan op de website van jouw eigen gemeente of informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden.
 • Informatie zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun informatievoorziening over de zorgverzekeringen verbeterd:

Meer inzicht door een zorgverzekeringskaart

 • Zorgverzekeraars geven bij iedere basisverzekering en aanvullende zorgverzekering een zorgverzekeringskaart waarmee verzekerden op gelijke wijze geïnformeerd worden over de belangrijkste polisvoorwaarden van die verzekeringen.
 • Verzekerden kunnen lopende machtigingen meenemen naar de nieuwe zorgverzekeraar
  Informeer wel bij de nieuwe zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor een nieuwe machtiging als de lopende machtiging afloopt. Wanneer vanuit een concern waartoe meer zorgverzekeraars behoren basispolissen 2023 worden aangeboden die gelijk of nagenoeg gelijk zijn wat betreft de te verzekeren prestaties en de keuzemogelijkheden tussen aanbieders van zorg of van overige diensten, moet iedere betrokken zorgverzekeraar in een overzicht op de website vermelden dat deze polissen gelijk of nagenoeg gelijk zijn en daarbij onder meer de premie vermelden.
 • De zorgverzekeringsmarkt 2023

  Onder heel veel verschillende namen worden zorgverzekeringen aangeboden. Dezezorgverzekeringsmarkt23 zogenaamde labels of zorgverzekeraars maken vaak deel uit van dezelfde groepen of concerns.

 


Bron: Zorgwijzer

 

 • Op de zorgverzekeringsmarkt zijn 11 groepen of concerns actief.
 • Er zijn 19 risicodragers of rechtspersonen waar het verzekeringsrisico is onder gebracht.
 • Er worden door 40 aanbieders zo’n 60 basispolissen aangeboden. Dit zijn of naturapolissen (door zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders), restitutiepolissen (zorgverzekeraar geeft vergoeding) of een combinatiepolis.
 • Daarnaast bieden de zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen. De variatie in onder meer doelgroepen en leeftijden leiden tot een totaal van meer dan 900 verzekeringsmogelijkheden op de diverse vergelijkingssites.
 • Meer info:  

 

Patiëntenfederatie: Wordt u beter van een andere zorgverzekering? 

Patiëntenfederatie: Wordt u beter van een andere zorgverzekering?
 In dit dossier vindt u tips en adviezen over zorgverzekeringen.
Bekijk de informatiegids die u helpt begrijpen hoe zorgverzekeringen werken
Welke keuzes heeft u?

 • Keuzehulp huid & haar van Huidpatiënten Nederland

Voor mensen met huid- en haaraandoeningen heeft Huid Nederland een keuzehulp gemaakt. Deze geeft je afhankelijk van je persoonlijke keuzen een checklist met tips en aandachtspunten voor het vergelijken van zorgverzekeringen .
Zie verder keuzehulp huid & haar.

 • Vergelijkingssites zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen worden onder allerlei namen via vergelijkingssites aangeboden. Het gevolg: onoverzichtelijkheid. Pas op, want de meeste vergelijkingssites maken afspraken met zorgverzekeraars over de beloning die zij krijgen als mensen via die site een verzekering afsluiten. Verder zijn niet alle sites echte vergelijkingssites. Er zijn ook advertentiesites bij. Die sites kunnen misleidend zijn omdat ze vaak maar naar één aanbieder verwijzen of naar meerdere merken van één aanbieder.

Daarom moeten vergelijkingssites die een persoonlijke vergelijking maken een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Advertentiesites zijn niet vergunningplichtig, omdat je daar geen verzekering kunt afsluiten.

 

Informatie over de kwaliteit van vergelijkingssites vindt u op: https://www.consuwijzer.nl/vergelijken-en-overstappen/zorg-en-zorgverzekeringen

 

 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland