Tips bij het kiezen van een zorgverzekering

 

tips-bij-het-kiezen-van-een-nieuwe-zorgverzekering-2022

 • Polisvoorwaarden


  Als u kiest voor een andere zorgverzekering, vergelijk dan vooraf uw huidige poliswaarden met de voorwaarden van uw nieuwe verzekering. U vindt de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar.
 • Termijnen


  Wie van zorgverzekering (het basispakket) wil veranderen, kan de huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2021 opzeggen. U heeft tot 1 februari 2022 de kans om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verzekerd. Wilt u van pakket veranderen bij uw huidige zorgverzekeraar, dan gelden dezelfde termijnen.
 • Basispakket


  Iedere basisverzekering dekt de medisch noodzakelijke zorg die wettelijk vastligt. Wat kan verschillen, is de manier waarop en de voorwaarden waaronder u die zorg vergoed krijgt. Zorgverzekeraars bieden verschillende soorten polissen: een naturapolis, een restitutiepolis, een mengvorm van beide polissen of een ‘budgetpolis’.
  • Bij een naturapolis krijgt u alleen de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een andere zorgverlener, dan betaalt u een deel van de rekening zelf.
  • Bij een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat en krijgt u bij iedere zorgverlener dezelfde vergoeding. Vaak is een restitutiepolis wat duurder dan een naturapolis.
  • De  combinatiepolis is een mengvorm van natura en restitutie. U heeft dan bij sommige vormen van zorg altijd recht op vergoeding van alle kosten, maar bij andere vormen op soms maar een deel van de kosten.
  • Met een budgetpolis kunt u alleen terecht bij een select aantal door de zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieders. U krijgt dan een premiekorting. Wie naar een niet gecontracteerde hulpverlener gaat, betaalt de rekening zelf.
 • Eigen risico


  Het wettelijk verplicht eigen risico in 2022 is € 385,- per persoon van 18 jaar of ouder. Op vrijwillige basis kunt u het eigen risico verhogen tot maximaal € 500,- extra. Daar staat dan een premiekorting tegenover.
 • Aanvullende verzekeringen


  Naast de basisverzekering bieden zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen aan. In tegenstelling tot de basisverzekering geldt hiervoor geen verzekeringsplicht voor u als verzekerde, maar ook geen acceptatieplicht voor de verzekeraar. Verder kan de verzekeraar aanvullende voorwaarden hanteren, zoals wachttijden, uitsluiting of maximering van vergoedingen.
  Wel hebben zorgverzekeraars beloofd dat als mensen over willen stappen en een vergelijkbare dekking in hun bestaande aanvullende verzekering hebben, zonder verdere medische selectie voor een nieuwe aanvullende verzekering (met uitzondering van de meest uitgebreide aanvullende (tandarts) verzekeringen).
  Het is verstandig om uw bestaande aanvullende verzekering pas op te zeggen, als u zeker weet dat u voor de nieuwe aanvullende verzekering geaccepteerd bent. En als dat gebeurt dat er geen bijzondere voorwaarden of (te) hoge premies zijn. Vaak worden basisverzekering en aanvullende verzekering (en) bij dezelfde zorgverzekeraar afgesloten. Dit is echter niet verplicht.
 • Collectief of Individueel


  Veel mensen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Zorgverzekeraars bieden hiervoor een premiekorting tot maximaal 5% op het basispakket. Vaak wordt de collectieve basisverzekering aangeboden in combinatie met aanvullende verzekeringen of diensten. Het aanbod uit de collectieve verzekering is niet altijd volledig vergelijkbaar met de aanvullende verzekering die u individueel af kunt sluiten. Vergelijk dus het collectieve aanbod met uw individuele wensen.

Informatie zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun informatievoorziening over de zorgverzekeringen verbeterd:

 • Meer inzicht door een zorgverzekeringskaart


  Zorgverzekeraars geven bij iedere basisverzekering en aanvullende zorgverzekering een zorgverzekeringskaart waarmee verzekerden op gelijke wijze geïnformeerd worden over de belangrijkste polisvoorwaarden van die verzekeringen.
 • Verzekerden kunnen lopende machtigingen meenemen naar de nieuwe zorgverzekeraar
 • Wanneer vanuit een concern waartoe meer zorgverzekeraars behoren basispolissen 2022 worden aangeboden, die gelijk of nagenoeg gelijk zijn wat betreft de te verzekeren prestaties en de keuzemogelijkheden tussen aanbieders van zorg of van overige diensten, dan moet iedere betrokken zorgverzekeraar in een overzicht op de website vermelden, dat deze polissen gelijk of nagenoeg gelijk zijn en daarbij onder meer premie vermelden.

De zorgverzekeringsmarkt 2022
Onder heel veel verschillende namen worden zorgverzekeringen aangeboden. Deze zogenaamde labels of zorgverzekeraars maken vaak deel uit van dezelfde groepen of concerns.overzicht-zorgverzekeraars-per-november-2021

 • Op de zorgverzekeringsmarkt zijn 10 groepen of concerns actief.
 • Er zijn meer dan 20 risicodragers of rechtspersonen waar het verzekeringsrisico is onder gebracht.
 • Er worden door 40 aanbieders zo’n 60 basispolissen aangeboden. Dit zijn of naturapolissen (door zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders), restitutiepolissen (zorgverzekeraar geeft vergoeding) of een combinatiepolis. Zie voor meer info de tips bij het kiezen van een zorgverzekering.
 • Daarnaast bieden de zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen. De variatie in onder meer doelgroepen en leeftijden leiden tot een totaal van meer dan 900 verzekeringsmogelijkheden op de diverse vergelijkingssites.

Meer info:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar

https://zorgverzekeringskaart.nl/

Patiëntenfederatie: Wordt u beter van een andere zorgverzekering? 

In dit dossier vind je tips en adviezen over zorgverzekeringen.

Keuzehulp huid & haar van Huidpatiënten Nederland

Voor mensen met huid- en haaraandoeningen heeft Huid Nederland een keuzehulp gemaakt. Deze geeft je afhankelijk van je persoonlijke keuzen een checklist met tips en aandachtspunten voor het vergelijken van zorgverzekeringen .
Zie verder keuzehulp huid & haar.

Vergelijkingssites zorgverzekeringen
Zorgverzekeringen worden onder allerlei namen via vergelijkingssites aangeboden. Het gevolg: onoverzichtelijkheid. Pas op, want de meeste vergelijkingssites maken afspraken met zorgverzekeraars over de beloning die zij krijgen als mensen via die site een verzekering afsluiten. Verder zijn niet alle site echte vergelijkingssites. Er zijn ook advertentiesites bij. Die sites kunnen misleidend zijn omdat ze vaak maar naar één aanbieder verwijzen of naar meerdere merken van één aanbieder.

Daarom moeten vergelijkingssites die een persoonlijke vergelijking maken een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Advertentiesites zijn niet vergunningplichtig, omdat je daar geen verzekering kunt afsluiten. Informatie over de kwaliteit van vergelijkingssites vind je op:

https://www.consuwijzer.nl/vergelijken-en-overstappen/zorg-en-zorgverzekeringen

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland