Resultaat Corona enquete

 

Coronacrisis groot effect op huidpatiënten

In de maand april 2019 heeft Huid  Nederland een enquête gehouden over de gevolgen van de coronacrisis voor huidpatiënten. Uit dit onderzoek onder chronisch huidpatiënten naar de gevolgen van de coronacrisis blijkt het volgende:

 • Met ruim 50% chronisch huidpatiënten gaat het minder goed door de coronacrisis, waarvan een kwart echt slechter tot kritiek.
 • Bij ruim een derde van de patiënten heeft de coronacrisis  effect op de behandeling. Zij hebben behoefte aan contact met hun behandelaar zodra dat kan, of hebben al contact maar moeten het nog even aanzien. Soms is voor de patiënt de situatie kritiek, maar kan deze niet terecht bij de behandelaar.
 • Ruim 80% van de huidpatiënten gebruikt een voorgeschreven geneesmiddel. Vaak is dat een ontstekingsremmend of afweerremmend medicijn als dermovate, prednison of een biological. Bij 40% van de medicatiegebruikers speelt de voorraad geneesmiddelen een rol, waarbij een vijfde van hen een tekort heeft of vreest.
 • coronavirus

  Twee derde van de huidpatiënten heeft vanwege de coronacrisis behoefte aan direct persoonlijk contact met de behandelaar of een doorverwijzing en/of specifieke informatie over corona en de huidaandoening.
 • Veel chronisch huidpatiënten vragen zich af of zij vanwege de huidaandoening of het gebruik van afweerremmende medicatie tot de corona risicogroepen behoren.
 • Een deel van de patiënten ziet een verband tussen stress vanwege de coronacrisis en het opvlammen van hun aandoening.  De beschikbaarheid van testen voor huidpatiënten is belangrijk om snel onrust/vrees voor besmetting weg te nemen, omdat ziekteverschijnselen van corona en de huidaandoening op elkaar kunnen lijken.

Aan het in de 2e helft van april 2020 gehouden onderzoek hebben 29 chronisch huidpatiënten deelgenomen. Het gaat vooral om mensen met urticaria (netelroos), hidradenitis, lichen planus, psoriasis, lichen sclerosus, constitutioneel eczeem, vitiligo en een aangeboren reuzenmoedervlek.

Huid  Nederland roept op tot het snel oplossen van de door chronisch huidpatiënten ondervonden problemen van de coronacrisis door:

 • Spoedig contact van huidpatiënten met hulpverleners, ook via contact op afstand door beeldbellen en het frequent uitwisselen van gegevens over de gezondheidsstatus en symptomen.
  Huidpatiënten Nederland zet zich in  voor een intensivering van ehealth-toepassingen, zoals de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Klik hier voor meer informatie over dit thema op onze website.
 • Goede informatie op persoonlijk niveau over corona en de huidaandoening, de beoordeling van symptomen (huidaandoening of corona) en de inschatting van het risico bij gebruik van afweerremmende medicatie. Het standpunt afdeling Dermatologie Erasmus MC inzake Coronavirus bij gebruik van medicatie, die de afweer onderdrukt en/of een biological is weergegeven in een praktische video
 • Ook op de website van de NDVD vind je informatie over het standpunt van dermatologen over het coronavirus en biologische medicatie.
 • Het creëren van meer eigen productiecapaciteit voor geneesmiddelen in Nederland om daarmee de afhankelijkheid van buitenlandse productiecapaciteit en handelsstrategieën te verminderen. Dit is één van de voorstellen uit het door de huidpatiëntenorganisaties opgestelde Actieplan om het frequente tekort aan zalven en andere geneesmiddelen aan te pakken Lees hier het volledige actieplan.

 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland