Verslag online bijeenkomst Onderwijs, Werk & Jouw Huid

 
 
werk en jouw huid

Verslag online bijeenkomst Onderwijs, Werk & Jouw Huid

Op 19 april organiseerden wij een online bijeenkomst met als thema Werk, Onderwijs & Jouw Huid.
Tijdens deze bijeenkomst spraken we onder andere de weg naar passend werk voor iemand met een chronische aandoening en praktische en psychosociale aspecten. Ervaringsdeskundige Titus Radstake vertelde zijn verhaal en gaf daarbij vele tips die ook voor mensen met een chronische huidaandoening van toepassing zijn.
Hij haalde ook aan dat het lotgenotencontact en de erkenning/herkenning van jouw problematiek zeer belangrijk is. Rondom werk & chronisch ziek zijn spelen ook aspecten als verlies van inkomsten, meedoen in de samenleving en aanpassen van je leefstijl.
Op de website https://samenbouwenaanparticipatie.nl/  worden deze onderwerpen ook toegelicht, je vindt daar onder meer informatie over de terugkeer naar werk, collectieve ervaringskennis, ontwikkeltrajecten voor mensen die niet meer fulltime inzetbaar zijn en toch passend werk willen vinden. Ook de tijdslijn is van belang 'wanneer ben je weer duurzaam inzetbaar?'
Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over onderwijs, voor kinderen, maar ook voor (jong) volwassenen. Hoe is het om als bijvoorbeeld als kind met eczeem of een andere huidaandoening op school te zitten? Duidelijk werd dat kinderen vaak onderwijspotentieel missen. Ook vinden docenten het lastig om hiermee om te gaan en ook ouders vragen zich af hoe ze hiermee om moeten gaan richting leerkrachten. Het probleem is groter dan alleen het dagelijkse onderwijs, denk aan kinderen bij wie ook een ernstige voedselallergie speelt, dit leidt vaak ook tot uitsluiting bij schoolreizen etc. Ook wanneer het kind tussendoor ingesmeerd moet worden, kun je dat aan een leerkracht of begeleider vragen?
Allemaal aandachtspunten waar we zeker nog eens op terug zullen komen.
Checklist Onderwijs & Werk
Hoe zit jij erin qua belastbaarheid, energie etc? Welke wensen heb jij op het gebied van werk en/of onderwijs? Hoe ga jij om met onbegrip? Niet alleen helpen jouw antwoorden ons om hier een goed programma op af te stemmen, jouw antwoorden geven je zelf ook een helder inzicht in waar je nu staat - een momentopname. Misschien is het goed om het over een aantal maanden weer eens in te vullen en te zien of er dan dingen zijn veranderd.
Handige en interessante links
Allereerst vind je op onze eigen website onder het het thema Huid & Werk een veelheid aan informatie - daarin verwijzen we regelmatig naar externe bronnen zoals UWV.
Ook bij andere patiëntenorganisaties is veel informatie te vinden rondom het thema werken:
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland

𝕏