Versterk de ouder wordende persoon met een huid-/haaraandoening en de mantelzorger

zorgen-om-de-goede-zorg-blok-1

Wat betekent het om ouder te worden voor u als persoon met een huid- of haaraandoening en voor uw mantelzorgers? Wat is daarin anders dan voor een persoon zonder een huid- of haaraandoening? Weet u waar u rekening mee moet houden wat uw aandoening zelf betreft? Wat als u (tijdelijk) zelf niet in staat bent voor uw huid te zorgen? Weten andere mensen dan wat nodig is en hoe u met uw huid- en haaraandoening omgaat? Hulpverleners maar ook mantelzorgers? Hoe kunt u een partner of kind als mantelzorger betrekken en over de goede informatie laten beschikken?

Huid Nederland verneemt met deze vragenlijst graag uw ervaringen en behoeften en die van uw mantelzorgers. Met de resultaten willen wij bij hulpverleners aandacht vragen voor de ouder wordende persoon met een huid-/haaraandoening. En wij willen nagaan met welke informatie en hulpmiddelen u en uw mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij dat ouder worden.

Antwoorden worden geanonimiseerd (dus zonder uw naam of contactgegevens) gerapporteerd. De resultaten delen we met u op de site huidnederland.com en via de sociale media waar u ook de oproep voor deze vragenlijst heeft gezien.

Hier vindt u de vragenlijst voor de ouder wordende persoon met een huid- en/of haaraandoening.

Hier vindt u de vragenlijst voor de mantelzorger.

Doe mee als huid- en haarorganisatie
Door het delen van bovenstaande linken naar de vragenlijsten onder uw achterban.

Maar ook door, zoals een aantal van u al heeft aangegeven, mee te willen denken op dit thema, u:

• belangstelling hebt voor het thema ‘ouder wordende persoon met een huid- of haaraandoening en diens mantelzorgers (zoals partner, broer/zus, kinderen);

• al eigen initiatieven, andere voorbeelden en ervaringen of informatie op dit thema hebt;

• belangstelling hebt voor (online) bijeenkomst over dit thema en/of daaraan kan bijdragen;

• andere inbreng hebt rondom dit thema.

U kunt uw belangstelling en informatie doorgeven aan: Peter van den Broek |
E keorbnednav.p.[antispam].@huidnederland.com | T 06 22998847 Wij zien uw reactie graag tegemoet.

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433 
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

Volg Huid Nederland