Wie zijn wij

 

Huid Nederland maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening. We verenigen mensen met een huid- of haaraandoening met als doel hun positie in de zorg en de kwaliteit van zorg te versterken.

Huid Nederland is een bundeling van patiënten en patiëntenorganisaties op het gebied van huid- en haaraandoeningen.

Ons motto: Samen staan we sterk!

Huid Nederland handelt vanuit het patiëntenperspectief. Dit perspectief gaat uit van een autonomie patiënt, die zelf beslist voor de zorg en behandeling die hem of haar het beste past.

Huid Nederland is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF). Patiëntenfederatie Nederland is een landelijke koepelorganisatie met 50 leden. Samen vertegenwoordigt zij 200 patiëntenorganisaties, groot en klein. De meeste organisaties vertegenwoordigen mensen met een bepaalde ziekte of aandoening. Deze organisaties werken allemaal landelijk of regionaal vanuit patiëntenperspectief op het terrein van volksgezondheid (beleidsontwikkeling, innovatie en belangenbehartiging).

Ook zijn we aangesloten bij Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderddertig organisaties zijn aangesloten bij Ieder(in) en daarmee is Ieder(in) het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Zij behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging als men is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en/of Ieder(in).

patientenfederatie-nl-logo

logo-iederin

 

 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏