Eenheid in verscheidenheid

Geplaatst op 03-06-2021  -  Categorie: Algemeen

Eenheid in Verscheidenheid

Samenwerking in wisselende coalities
Huid Nederland onderzoekt een vernieuwende aanpak onder de titel ‘Samenwerking in wisselende coalities’. Er is een grote variatie in huid- en haaraandoeningen en omvang van patiëntenpopulaties. Een klein deel van de mensen met een huid- of haaraandoening is lid van een ‘huidgerelateerde patiëntenorganisaties’. De rest (nog) niet, maar deze mensen met een huid- of haaraandoening heeft wel behoefte aan informatie en/of contact met een patiëntenorganisatie of met elkaar, maar zoeken dit veel meer via internet en sociale media. Huid Nederland streeft op twee manieren naar ‘Eenheid in deze verscheidenheid’. Lees verder op onze website.

Themagewijze bundeling
De organisaties van mensen met een huid-/haaraandoening verschillen in omvang, organisatiefase (opstart, groei, krimp, continuïteitsvragen), prioriteiten en daarmee onderwerpen, waarop ze willen samenwerken. In dit project inventariseert Huid Nederland het beleid en de activiteiten van de huidorganisaties en de gemeenschappelijke onderwerpen. Hieruit kunnen ‘subgroepen’ ontstaan die themagewijs de krachten bundelen. Ook kijken we naar bereikte ‘successen’, die als goede voorbeelden door andere huidorganisaties benut kunnen worden, zodat zij het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden. Naast wisselende samenwerkingscoalities kan dit leiden tot een uitwisselingcarrousel of markt van vraag en aanbod. We gaan na hoe dit bij kan dragen aan een verdere afstemming van meerjarige/jaarlijkse beleidscycli, waarin vanuit eigen behoeften en prioriteiten door samenwerking resultaten te bereiken zijn.

Vergroten online vindbaarheid
Samen met de deelnemende huidorganisaties richt  Huid Nederland zich op het vergroten van het (gezamenlijk) bereik onder mensen met een huid- of haaraandoening door verbetering van de online vindbaarheid van informatie over/van (organisaties van mensen met) huidaandoeningen.
Hiervoor wordt de huidige online vindbaarheid gescoord van de verschillende websites in zoekmachines en wordt een voorstel gedaan hoe daarin verbeteringen door te voeren. Naast (aandoenings)specifieke verbeteringen per website, wordt ook gekeken naar verwijzingen naar elkaars website en de gecoördineerde inzet van sociale media van de diverse huidorganisaties. Dit kan leiden tot een gecombineerde huidcommunicatiekalender op gemeenschappelijke thema’s.


 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏