In voorbereiding: Integraal Zorg Akkoord

Geplaatst op 26-04-2022  -  Categorie: Algemeen

Door Hans Blaauwbroek

In januari 2022 trad het kabinet Rutte IV aan. Het kabinet werkt onder aanvoering van Minister Kuipers aan de voorbereiding van een Integraal Zorg Akkoord. Dit is de opvolger van het Hoofdlijnen Akkoord uit de vorige kabinetsformatie. Het Ministerie van VWS schetst de volgende opgaven voor de komende 10 – 15 jaar:

  • Maatschappelijk opgave: Op dit moment werkt ongeveer 1 op de 7 mensen in de zorg. Om aan de toenemende zorgvraag te voldoen zou dat (bij ongewijzigd beleid) toenemen naar 1 op de 5 in 2030, 1 op de 4 in 2040 en 1 op de 3 in 2060. Dat is niet realistisch en ook niet wenselijk. We zullen er dus voor moeten zorgen dat we ook in de toekomst goede toegankelijke zorg kunnen verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, met minder (meer) zorgverleners.
  • Inhoudelijke opgave: het kabinet zet in op een gezonde leefomgeving en preventie. Dit draagt bij aan de gezondheid en (mentale) weerbaarheid van mensen. Zo voorkomen we dat mensen onnodig instromen in de zorg. De nadruk ligt daarbij op mensen die al ziek zijn. Beleid is er op gericht om te zorgen dat mensen met een (chronische) ziekte goede kwaliteit van leven ervaren en maatschappelijk blijven meedoen.
  • Organisatorische opgave: het realiseren van passende zorg. Dit betekent sturen op kwaliteit van zorg en uitkomsten voor de patiënt. Patiënt en zorgverlener kunnen op basis van objectieve gegevens kiezen voor de behandeling die voor de patiënt de beste uitkomsten biedt en voor de behandelaar en behandelplaats die de beste behandeling biedt. Zorg die onnodig is, of niet effectief wordt niet meer geleverd. Hoog complexe zorg wordt aangeboden op een beperkt aantal behandellocaties in het land. Laag complexe zorg wordt dichtbij de patiënt aangeboden. (Bron: Uitgangspunten IZA/VWS)

 

  • Wat betekent dit  voor de organisatie van dermatologische zorg in Nederland? Er is van alles denkbaar:
  • Concentratie van complexe behandelingen in een beperkt aantal expertisecentra.
  • Het schrappen van behandelingen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is.
  • Inzet van digitale middelen om zorg op afstand mogelijk te maken.
  • Dermatologische consulten in de eerste lijn.
  • Leefstijladviezen en leefstijlregels.

 

En wat vinden wij ervan? Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ons in de onderhandelingen met andere partijen (zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgprofessionals, overheid). Patiëntenfederatie Nederland wil graag onze inbreng horen.

 

Het Integraal Zorg Akkoord is daarom het thema voor de eerst volgende Huidnetwerk.nl. Dit vindt online plaats op dinsdag 10 mei 2022 van 19.30 – 21.00 uur.

 


 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏