Minister Kuipers: PGO moet meer relevantie krijgen!

Geplaatst op 31-10-2023  -  Categorie: Algemeen

Dat is de kern van twee debatten van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin oktober, waarbij de PGO aan bod kwam.


Op 5 oktober is gesproken over de digitale ontwikkelingen in de zorg. De Minister erkende daar dat het aantal PGO-gebruikers (te) traag groeit en mogelijk nu nog (te) weinig relevant zijn. Zijn overtuiging over de toekomst van de zorg is dat veel mensen wel degelijk een grote behoefte hebben aan het direct kunnen inzien van hun eigen gegevens. Ervaringen uit het buitenland laten dat ook zien. Daarom is het nodig om het echt anders te gaan doen.

Op 11 oktober 2023 heeft minister Kuipers tijdens overleg over het Integraal Zorgakkoord (IZA) aangegeven dat hij als onderdeel van de IZA-afspraken met de diverse zorgpartijen aan het kijken is hoe de PGO relevanter kan worden in het zorgproces. Hij heeft nogmaals bevestigd te willen komen tot een basis-PGO dat gekoppeld is aan het burgerservicenummer en daarbij ook een generieke inzagefunctie te creëren voor de gezondheidsdata uit verschillende zorgdomeinen. Dit moet gebruikersvriendelijker meer gegevens beschikbaar maken voor de PGO-gebruiker. Ook moet het de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en mét zorggebruikers beter faciliteren. Naast publieke zorg (zoals vaccinatie-gegevens) moeten ook pdf-bestanden en radiologiebeelden ontsloten kunnen worden. De regie voor dit basis-PGO met generieke inzagefunctie ligt bij het Ministerie van VWS. De bedoeling is dat PGO-leveranciers daarop aansluiten met aanvullende functionaliteiten. De Minister gaat uit van een stapsgewijs ontwikkel- en implementatietraject in de komende 2 tot 4 jaar.


 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏