Zorgverzekeraars schaffen massaal duurdere aanvullende pakketten af

Geplaatst op 29-11-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Peter van den Broek

Met deze kop haalde vergelijkingssite overstappen.nl de nodige media. Helaas voor mensen met een chronische huidaandoening geen nieuws. Al jaren lopen de vergoedingen uit de aanvullende verzekering voor huidaandoeningen terug. We betalen steeds meer voor minder.
De NederlandscheBank (DNB) wees in de publicatie ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars. Verzekerd van goede zorg’ (2016!) er al op dat de aanvullende verzekering haar toegevoegde waarde dreigt te verliezen. Enerzijds krijgt deze door calculerend klantgedrag een abonnementskarakter en komt daarmee de verzekerbaarheid onder druk. Anderzijds wijst de DNB er op dat zorgverzekeraars beter aan moeten sluiten bij de individuele behoeften van verzekerden. Zorgverzekeraars zouden meerjarige (aanvullende) verzekeringen kunnen aanbieden waarin speciale gezondheidsprogramma’s zijn opgenomen.

Onder de titel Chronisch gemiste kans of niet? Heeft Huid Nederland eerder gepleit voor het benutten van de aanvullende verzekering als instrument om zelfmanagement te bevorderen en preventie te stimuleren. Hiermee kunnen hogere kosten in de basisverzekering voorkomen worden. Dit moet dan wel ‘lonend’ zijn voor zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld door de risicoverevening in de basisverzekering zo aan te passen dat deze een ‘bonus’ voor chronisch zieken bevat. Zorgverzekeraars kunnen zich dan met een goede zorginkoop voor deze groepen in de basisverzekering en een toegespitste aanvullende verzekering onderscheiden.
De ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt lijken er op te wijzen dat dit een utopie is. Als het om preventie gaat, kijken zorgverzekeraars vooral naar het gemeentelijk domein. Overheidsinvesteringen in leefstijl, woonomstandigheden, schulden en jeugd (opvoeding, onderwijs) zouden een beroep op zorg moeten voorkomen. Dit is zeker van belang. Maar Huid Nederland is van mening dat preventie binnen de zorg ook tot kostenbeheersing leidt. Door het stimuleren van integrale dermatologische zorg, substitutie (zelfzorg-eerstelijn-anderhalvelijn-tweedelijn), innovatie en experimenten.
Als dat niet vanuit de aanvullende verzekering gebeurt, dan ligt het voor de hand deze vergoedingen in de basisverzekering op te nemen. Als dit niet door zorgverzekeraars wordt opgepakt met op mensen met een huidaandoening toegespitste zorginkoop, dan is ‘zorg verzekeren misschien toch niet zo’n vak apart’. Dan moeten we het misschien hebben over een nieuwe uitvoerder van de zorgverzekering. 

 


 

Contactgegevens

073 - 22 00 433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland

𝕏