Huid in de klas - Achtergrond lespakket

 

Gebrek aan basiskennis over de huid

Huidklachten worden vaak onderschat, terwijl uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven van mensen met chronische aandoeningen daalt en dat de impact van pesten op kinderen met een huidaandoening groot is. Gebrek aan basiskennis over de huid is hierbij een belangrijke factor. Deze basiskennis over het grootste orgaan ontbreekt vaak bij leerlingen in het basisonderwijs. Om hieraan iets aan te doen is het lespakket Huid in de klas gemaakt door Huid Nederland, de vereniging van patiënten en patiëntenorganisaties op het gebied van huid- en haaraandoeningen. Hiervoor is samengewerkt met dermatologen (NVDV), verpleegkundig specialisten, onderwijsexperts, leerkrachten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en patiëntenvertegenwoordigers van patiëntenverenigingen voor mensen met huid- en haaraandoeningen.

 

Leerdoelen

Met het lespakket ontwikkelen leerlingen hun kennis, inzicht, vaardigheden en houding met betrekking tot hun eigen huid en die van andere leerlingen waardoor zij gezondheidsrisico’s kunnen voorkomen en hun eigen welbevinden en weerbaarheid kunnen vergroten.

Leerlingen leren:

- over de opbouw en de werking van de huid,

- over overeenkomsten en verschillen tussen de huid van mensen,

- over het belang van verzorging van de huid,

- over tijdelijke en blijvende huidaandoeningen en de gevolgen ervan en

- bewust en kritisch omgaan met informatie op internet.

Het lespakket past bij kerndoel 34 in het basisonderwijs (versie 2006) ‘De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen’. Het lespakket sluit ook aan bij de bouwstenen voor nieuwe kerndoelen van het vakoverstijgend thema Gezondheid voor het primair onderwijs en het leergebied Digitale geletterdheid (versies 2019).

 

Flexibele opzet

Het lespakket is flexibel opgezet zodat leraren zelf kunnen bepalen welk lesmateriaal ze met hun leerlingen behandelen. De lessen kunnen naar keuze in groepen 1-8 worden uitgevoerd. 

 

Veilige leeromgeving

Naar aanleiding van de leerstof kan de leerkracht meer of minder aandacht besteden aan de huid van leerlingen in de klas. Dit is niet noodzakelijk, maar het kan heel goed. Een klassengesprek kan positieve resultaten bij alle leerlingen opleveren, maar een veilige leeromgeving is daarbij wel een absolute voorwaarde. Overleg vooraf met leerlingen en ouders kan wenselijk zijn.

 

Het lespakket is mogelijk gemaakt met een financiële bijdragen van ZonMw, NVDV, Stichting Under Your Skin Foundation, CW De Boer Stichting en Menzisfonds.

 
 

Contactgegevens

073 - 2200433
taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 

 2021, Huid Nederland. Alle rechten voorbehouden. Huid in de klas is gerealiseerd door Huid Nederland i.s.m. dermatologen van de NVDV, Verpleegkundig Specialisten, onderwijsexperts en patiëntvertegenwoordigers. Financiering is verkregen van ZonMw, NVDV en Menzisfonds.