Speciale Huidprojecten

 

Huid Nederland vestigt graag de aandacht op een aantal projecten waarin we met anderen werken aan de beeldvorming, informatievoorziening, gezamenlijke besluitvorming en eigen regie van mensen met een huid- of haaraandoening. Lees hier meer over deze projecten.

foto-geld

Versterken financiële basis

Huid NL barst van de ambities, maar niet van het geld. Wij zetten ons daarom met de NVDV en de Nederlandse Brandwonden Stichting in voor een krachtige fondsenwervende organisatie voor huid- en haaraandoeningen ...
Lees meer >>

 

foto-pgo

PGO

Huid NL is pleitbezorger van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en voert een verkenning uit naar het PGO in het dermatologisch werkveld. Wij zijn Alliantie partner PGO on air (Patiëntenfederatie Nederland) en betrokken bij een aantal pilots PGO Huid. Lees meer>>

foto-huid-in-de-klas

Huid in de klas

Op 1 november jl. is het project Huid in de klas officieel van start gegaan. We ontwikkelen een lespakket over de huid en huidaandoeningen voor leerlingen van 8 t/m 12 jaar op basisscholen ...
Lees meer >>

foto-samenwerking

Eenheid in Verscheidenheid

Een project dat uitgaat van een vernieuwende aanpak onder de titel ‘Samenwerking in wisselende coalities’ ..
Lees meer >>

1-a-novartis-logo-pos-rgb-a0182b

Samenwerkingsproject

Met farmaceut Novartis hebben wij een samenwerkingsproject o.a. rondom Urticaria en Hidradenitis Superativa. Lees meer >>

 

 

 
 

Contactgegevens

073 - 22 00 433

taairaterces.[antispam].@huidnederland.com

KvK: 401 24 506

 
 

Volg Huid Nederland